Faza a uzemnenie

Úlohou elektrostatického uzemnenia je minimalizovať riziko výbuchu horľavých látok v prospech elektrostatického preskokov iskier. Najčastejšie sa používa v oddelení dopravy a spracovania horľavých plynov, práškov a kvapalín.

Elektrostatické uzemnenie, ktoré má odlišnú formu. Najjednoduchšie a niekoľko komplikovaných modelov sú uložené z uzemňovacej svorky aj z drôtu. Výkonnejšie a technologicky vyspelejšie sú vybavené ovládaním uzemňovacieho štýlu, vďaka ktorému je možné vydávať alebo prepravovať produkt, keď je uzemnenie správne pripojené.

Elektrostatické uzemnenie je najčastejšie užitočné v procese nakladania alebo vykladania železničných a cestných tankerov, cisterien, sudov, tzv. big-bagy alebo prvky procesných inštalácií.

https://neoproduct.eu/sk/kankusta-duo-efektivny-sposob-efektivneho-chudnutia/

Pri úspešnom plnení alebo vyprázdňovaní nádrží novým obsahom (napr. Nádrží s práškami, granulami, tekutinami sa môžu vyskytnúť nebezpečné elektrostatické náboje. Zdroj ich postavenia, ktorý existuje a miešanie, čerpanie alebo rozprašovanie horľavých látok. Elektrické náboje sa vytvárajú kontaktom alebo separáciou jednotlivých častíc. Množstvo elektrického náboja bude obmedzené elektrostatickými vlastnosťami povrchov, ktoré sa navzájom dotýkajú. V prípade ľahkého a rýchleho kontaktu so zemou alebo s nenabitým objektom sa môže vytvoriť krátky prúdový impulz, ktorý bude zrejmý z hľadiska iskry.Nedostatočná starostlivosť o iskrivý výboj môže zapáliť zmes plynov a vzduchu, čo znamená výbuch alebo zlý výbuch. Elektrostatické uzemnenie eliminuje riziko výbuchu v dôsledku kontrolovaného vybíjania elektrostatických nábojov.