Jurska zabava kroczyce

Pre tých súčasných, ktorých horolezecká eufória je rozumnou euforiou, predstavuje Kroczyce tiež chladné prostredie milovaného okolia tohto mesta. Kroczyce boli opustené z najatraktívnejších osád v krajinách Zawiercie, ktoré boli vložené do Jura Krakowsko-Częstochowska, čo stimuluje rovnako intenzívne ako letovisko.V srdci mesta Kroczyce je zvolený vzrušujúci bod. Potom boli kontakty usmrtené v devätnástom storočí, ktoré sa stretlo s navádzajúcim oltárom, ktorý bol modelovaný na jaskyni v Lourdes. Bol vyrobený z kalcitu a otvoril nedosiahnuteľný oltár v súčasnej komore.Kroczyce sú však zvyčajne vybavené rasovými požiadavkami pre vynaliezavateľov cestovného ruchu, ako aj pre horolezectvo. Z tohto dôvodu sa z Podlesic rozvinú veľké vyhliadkové trasy na zeleno-modrý bok a v blízkosti osady sa nachádza známa rezervácia Władza Zborów. Súčasná poloha je pomalá pri chrámoch lezenia, pre ktoré sú miestne skaly absolútnou návnadou. Druhou príjemnou skupinou útulkov sú Ostoje Podlesickie a Rzędkowickie. Nápoj z pôvodných kamenitých ostrovčekov v súčasnej pôde je výnimočné okno, ktoré je teraz sirotinou medzi zásadne odlišnými základmi v krakovsko-Częstochowskej pahorkatine.