Krakovske pochutky krakovska biskupska veza

Biskupský blok je súčasným jednorázovým objektom, ktorý patrí k spravodlivejším relikvám, ktoré Krakov schvaľuje. Táto pamiatka je významnou súčasťou repertoáru exkurzií, okrem individuality fascinovanej súčasným centrom dracula, a pre tých, ktorí robia púte okolo Krakova slovami Jána Pavla II. Čo stojí za pochopenie problému moderného účelu? Hierarchická veža údajne akceptuje príbeh štrnásteho storočia, pravdepodobne jeho moderný celok je ziskom nahradenia, ktoré sa tu nakreslilo v polovici devätnásteho storočia. Pre dovolenkárov je však pre doslova prichádzajúci Krakov miesto spojené predovšetkým s výrazne jasnými osobnosťami, keď John Paul Woronicz alebo Franciszek Macharski. Najvýznamnejším členom domácnosti v paláci je však Karol Wojtyła, ktorý - ako Ján Pavol II. - nastúpil na súčasnom panstve počas domorodých púte na roh. Tu stojí za to zdôrazniť, že hoci bol nájomca domu v Krakove v hierarchii prednosti, mal možnosť stráviť noc vo svojich múroch pred ránom. Stojí za to sa postarať o to, že počas scysje v kancelárskej budove tu kazatelia vykonávali tajné cvičenie a jedným zo skrytých študentov bol trus Karol Wojtyła. V súčasnosti je pre skupinu cestujúcich v významnej dielni v kalendári poplatkov v okolí Krakova usporiadaný pokus o túto vežu a perspektíva videnia rôznych očí slávneho pápežského okna.