Marza prijmu fv

Prolesan Pure

Predaj registračných pokladníc a fiškálnych tlačiarní s elektronickou kópiou je ešte serióznejší, čo znamená, že dopyt po tomto type správy sa zvyšuje. Nápoj z veľkých prvkov pokladnice je potom spôsob, akým prechádza, dávam pokladničné poukážky. Cíti sa rovnako dobre, pretože spolu s nariadeniami sa stalo povinnosťou uchovávať príjmy päť rokov. Aspoň nápojom známych spôsobov ukladania kópií je ich prenos na tradičný papierový kotúč, nové nástroje už umožňujú elektronické záznamy. Naozaj stojí za to napísať pokladňu alebo daňovú tlačiareň s poznámkou pod čiarou na elektronickom nosiči údajov?

Povinnosť viesť kópie daňových príjmov a jednoduché spôsobyKaždý podnikateľ, ktorý v podniku vykonáva registračnú pokladňu, je povinný uchovávať kópie fiškálnych potvrdení päť rokov, a to od konca roku, v ktorom uplynula lehota na zaplatenie predaja. Počas daňovej kontroly je možné skontrolovať, či daňovník správne ukladá záložné kópie, pretože pred uplynutím piatich rokov môže audítor požadovať predloženie kópií potvrdení kedykoľvek, keď to uvedie. V systéme s posledným je výber pokladnice mimoriadne dôležitý. V súčasnosti sú k dispozícii fiškálne zariadenia, ktoré ukladajú kópie fiškálnych potvrdení v elektronickej forme alebo tiež na papierovú pásku.

Tradičná metóda záznamuPri klasickej metóde písania sú diela umiestnené na kotúči papiera. Samotná pokladnica preto vytlačí originálne potvrdenky, ktoré sa po zakúpení odovzdajú zákazníkom, a kópie týchto skutočností sa uvedú na dodatočnej karte. Po celkovom uložení rolky ju vyberte a preneste do archívu spoločnosti.

Elektronická kópiaV prípade moderných finančných registračných pokladníc a fiškálnych tlačiarní máme mechanizmus len so zvitkom papiera a elektronickou kópiou prijímacieho modulu, vďaka ktorému sa kópie potvrdení ukladajú v kvalite internetových údajov na pamäťovú mapu. Kapacita takejto karty je široká a je plná počas celej životnosti pokladnice.

Výhody používania elektrických registračných pokladnícPokladne s elektronickou kópiou daňových dokladov sú pri údržbe omnoho populárnejšie, pretože nemusíte vymeniť papierové kotúče. Sú to tiež oveľa menšie zariadenia, pretože sú vybavené iba samotným tlačovým mechanizmom a určitým kotúčom. Existujú preto extrémne mobilné registračné pokladnice, o čom svedčí aj mobilná registračná pokladňa poss mobile hs ej.Pri zápise na posledný typ zariadenia problém ukladania celej hromady papierových zvitkov so záložnou kópiou potvrdení zmizne. Nemusíte sa obávať, že by ste o ne prišli, pretože sa nezmiznú ani neroztrhnú, takže keď sa to často stáva s tradičnými papierovými kotúčmi. Už žiadne finančné zaťaženie pri finančnej kontrole v dôsledku nedostatočnej čitateľnosti daného kontrolóra zálohovaných lístkov na papierovom kotúči. Budú kupovať registračné pokladnice na vytvorenie ľubovoľného počtu záložných kópií. Dôležité tieto dôležité informácie a archívy na jednotlivých dátových nosičoch, aby sa výrazne zvýšila úroveň bezpečnosti.