Ovladanie b str

Ekonomický controlling je neoddeliteľnou súčasťou controllingu vo všetkých spoľahlivých spoločnostiach. Ovládanie spočíva v určovaní dopytu po peňažných materiáloch, ziskovosti metód financovania, nákladov a zisku, ako aj finančnej likvidity a posudzovaní efektívnosti investovaného kapitálu.

https://nat-lisan.eu/sk/Naturalisan - Prírodná pomoc pri bolesti kĺbov, svalov a kŕčových žíl! Je to váš spojenec v boji proti účinkom moderného životného štýlu.

Kontrolu je možné stráviť v troch fázach:- plánovanie,- vykonávanie,- kontrola.

Controlling sa prvýkrát použil v 30. rokoch v USA. Na Ďaleký kontinent sa dostal hlavne vďaka nemeckým spoločnostiam. Jeho neustály vývoj môžeme pozorovať od 50. rokov 20. storočia. Do svojho sveta prišiel vďaka dcérskym spoločnostiam medzinárodných korporácií, hoci stále viac stredne veľkých spoločností, niekedy dokonca vedome, začína zavádzať kontrolné nástroje. Je ľahké si všimnúť, že pomocou kontroly môžeme stavať všade, kde sa tieto aspekty objavujú v správaní:

- Decentralizovaný systém kontroly názvov,- spoločnosť je zameraná na dosiahnutie konkrétnych cieľov,- bol zavedený stimulačný systém, ktorý umožňuje efektívnejšie fungovanie spoločnosti,- je vedené účtovníctvo, ktoré umožňuje racionálne finančné rozhodovanie,- dobre fungujúci systém zberu informácií,

Zavedenie zásad finančnej kontroly spoločnosti automaticky núti železnice do svojich foriem. Jeho organizačná forma, systém finančného vyrovnania a obeh textov v spoločnosti sa otáčajú. Vykonávanie riadnej finančnej kontroly nie je dodatočné bez vhodných počítačových programov. Vo finančnom controllingu má osobitný vplyv na efektívne riadenie spoločnosti, čo neplatí, ak máme čo do činenia s účtovníctvom manažmentu.