Oznacenie nebezpecnej oblasti

Vzhľadom na nedávnu skutočnosť, že v regiónoch Európskej únie platili nové bezpečnostné nariadenia, sa rozhodlo o harmonizácii týchto nariadení. Boli zavedené požiadavky ATEX, o ktorých sa hovorí v prípade potenciálne výbušných oblastí a nástrojov na konanie v moderných oblastiach. Účelom týchto modifikácií je výrazne znížiť riziko, t. J. Jeho úplné odstránenie, čo zahŕňa použitie predmetov v zónach, kde môže byť riziko výbuchu, t.j. zón EX.

https://gh-b.eu/sk/

Požiadavky EX alebo presnejšie smernica definujú požiadavky, ktoré musí spĺňať daný výrobok, ktorý sa má implementovať v potenciálne výbušnej atmosfére. Hlavným cieľom systému je štandardizácia postupov dodržiavania ochranných nástrojov a metód v týchto potenciálne výbušných zónach a zabezpečenie ich voľného pohybu v rámci Európskej únie.Táto smernica sa vzťahuje na všetky elektrické a neelektrické riady a ochranné systémy, ktoré sa budú používať v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu. Požiadavky ATEX sa vzťahujú aj na bezpečnostné, ovládacie a koncové zariadenia, ktoré sa budú používať mimo nebezpečných priestorov. Nemusí to byť nezávislé funkcie, ale prispejú k fungovaniu zariadení a ochranných systémov, ktoré sa tam budú používať.Smernica definuje a možnosť preukázania zhody výrobku s výhradami ATEX. Výrobky, ktoré tieto túžby robia, t. J. Normy harmonizované so zásadou, musia tiež spĺňať určité požiadavky. Používanie zmlúv nie je nevyhnutnosťou, ale samotný postup dodržiavania je. Ide o dodržiavanie zásad v zásade implementované spoločnosťou, ktorá reaguje na základe oznámenia Európskej komisie. Odchýlky sa môžu objaviť iba v prípade úspechu elektrických zariadení kategórie tri a neelektrických zariadení kategórie dva a tri.Ak hľadá tieto prvky, informácie o zhode môže v súčasnosti vydať výrobca tohto zariadenia bez účasti notifikovaného orgánu. Počúvajú sa však požiadavky, ten istý výrobca bude v takejto situácii viditeľný pri vstupe na trh so svojím výrobkom.Pokiaľ ide o základné požiadavky, jedná sa o certifikáciu elektrických a neelektrických zariadení, vlastnú certifikáciu, požiadavky na pracovné miesta a reakciu na základe Európskej únie na povinnú a plánovanie významnej povahy.