Pevnostne vypocty vynikaju

Presné určenie veľkosti a typu zaťaženia je nevyhnutné pre posúdenie technického stavu zariadenia, výberu materiálov, určenie príčin poškodenia alebo tézu o zmenách a starostlivosti.

V zmluve s vyššie uvedenými sa používajú numerické metódy na presné určenie úrovne zaťaženia, v súčasnej metóde najviac konečných prvkov (FEM.Metóda konečných prvkov môže tiež fungovať ako statické, tak aj aktívne prvky. V dynamických udalostiach zohráva dôležitú úlohu napríklad rýchlosť zmeny zaťaženia, trenie a toky médií. Odporúčajú sa výpočty chýb av projekte určiť príčiny porúch a poškodení.Typické analýzy týkajúce sa výpočtu mes sa týkajú každého:- overenie stavu namáhania a namáhania s cieľom určiť kritické miesta, \ t- úprava stavu na konci zníženia intenzity výstavby, \ t- overenie príčin škôd a ich tlaku na prevádzku, \ t- modelovanie odliatkov a tokov.Okrem toho, mes výpočty sú tiež veľmi dôležité v námornom priemysle. Pri navrhovaní plávajúcej alebo ponornej konštrukcie, podrobná analýza ich pevnosti a ďalších charakteristík je prostriedkom na pohodlné a ekonomické riešenia.Najefektívnejšie je, aby sa počiatočné analýzy začali v počiatočnej fáze projektu. To vám umožní vyhnúť sa chybám v ďalšom dizajne. Najdôležitejším prvkom výpočtov je kontrola okamžitej pevnosti navrhovanej konštrukcie. Ako celok, tak aj v centrálnych uzloch. Výpočty mes sa tiež používajú na odhad únavovej sily.V moderných rokoch došlo k revolúcii vo výpočte zmätkov a postupne sa predáva z neprípustnosti miestneho materiálneho vzhľadu. V kontakte s prítomnosťou môžete rýchlo nastaviť extrémne otázky a ochrániť vodné katastrofy, ku ktorým môže dôjsť. Pokračujú práce na vývoji noriem na minimalizáciu škôd spôsobených pri kolízii. Obrovský vývoj v mesových výpočtoch iniciovali projekty EÚ „Harder“ a „Goals“. Použitie mes výpočtov je ešte populárnejšie.