Pokladna

Je možné predať pokladňu? Je to možné, a to len vtedy, ak je odhlásené a zvyčajne prostredníctvom servisnej spoločnosti daného výrobcu, pretože majú záujem o kúpu použitých registračných pokladníc, lacných a používaných daňových registrov nájdete na autorizovaných miestach daného výrobcu. Pokladnicu je možné tiež ľahko zlikvidovať na likvidáciu. Ak sú však mechanizmy z registračnej pokladnice vo veľmi priateľskej nálade, je dostatočne silná, aby ju predala novej spoločnosti.

Remi BlostonRemi Bloston - Prirodzený spôsob, ako bojova» proti najväè¹ej hrozbe pre zdravie, ateroskleróza!

Neexistujú žiadne explicitné nariadenia v nariadeniach o spozorovaných registračných pokladniach, ktoré by sa zaoberali správaním sa daňových poplatníkov s daňovými registračnými pokladnicami pri úspešnom dokončení jeho ekonomickej úlohy. Žiadny z platných predpisov nezakazuje daňovníkovi predávať použitú pokladnicu, čo je jej kvalita. Táto pozícia je zrejmá aj v individuálnej úlohe, ktorá bola zaznamenaná 23. augusta 2012, číslo ITPP1 / 443-662 / 12 / KM, v ktorom riaditeľ daňovej komory v Bydgoszcz uviedol, že po stiahnutí registračných pokladníc z cieľa a pri dodržaní všetkých špecifikovaných formalít zákonné ustanovenia, nariadenie pokladnicou zostáva vo veci daňovníka. Preto neexistujú žiadne prekážky pre skutočnosť, že v prejednávanej situácii by sa fiškálna pokladnica mohla skutočne zničiť alebo predať inej spoločnosti. Hoci pri práci je vyjadrené, že nikto okrem výrobcu nemá záujem o kúpu použitej pokladnice. Je teda pravdou, že zameriavací stroj je zariadenie s riadnym účelom, ako aj jeho konštrukcia, fungovanie a navyše možnosť použitia daňovníkom je veľmi presne zaznamenaná v predpisoch, ktoré sa vzťahujú na družstevné záložne. V rozsahu týchto predpisov si predaj registračných pokladníc môžu užívať len autorizovaní výrobcovia z celého sveta a subjekty, ktoré nakupujú alebo dovážajú registre v rámci Spoločenstva, ktoré majú potvrdenie predsedu Centrálneho úradu opatrení, že registračné pokladnice, ktoré ponúkajú, spĺňajú funkcie uvedené v čl. 111 ods. 6a a kritériá, ako aj podmienky, na ktoré chcú reagovať. Ak chce teda daňový poplatník predať pokladňu inému subjektu, bolo by žiaduce prediskutovať toto rozhodnutie so správnou službou registračnej pokladnice, ktorá posúdi, či suma spĺňa požiadavky zákona o DPH a či tam môže byť nainštalovaný nový fiškálny modul.